مطالب نوشته شده توسط «امیر فراهانی»

مایع براق کننده

مایع براق کننده

مایع براق کننده پیشنهادی ما نیز برند فینیش (Finish) می باشد و حتما باید این نکته را متذکر شوم که هیچ کدام از پودر ها و قرص های ماشین ظرفشویی کارکرد مایع براق کننده را ندارند چرا که مایع براق کننده کارکرد بهبود خشک شدن ظروف و عدم ایجاد لک را دارند و در ...